Normativa per tractaments de la fusta

Normativa de tractament de la fusta

A Diset control de plagas realitzem tractaments de la fusta sota les normatives i requeriments legals específics pel tractament de la fusta.

Atenció al client

Demani pressupost o informació sense compromís de qualsevol dels nostres serveis o truca al 934280206

Política de Privacitat

Requisits

N

Inscrit en la ROESP

L’empresa té d’estar inscrita en el registre oficial de serveis i establiments de plaguicides de Catalunya.

N

Us de biocides

L’empresa té d’estar autoritzada pel us de biocides TP8 protectors de la fusta.

N

Formació

Acreditar una formació específica del personal, tan dels aplicadors, com dels responsables Tècnics. 

N

Vigència del registre

Control de la vigència del registre dels productes a utilitzar i mantenir actualitzades les fitxes tècniques i de seguretat dels productes.

N

Documentació

Aportació de la documentació informativa del tractament tan previ com posterior, on s’indicaran els productes, tècniques i mesures de seguretat a complir.

N

Aplicadors

Mantenir en vigència les llicències del personal específic que aplica els plaguicides segons el  RD830/2010.

Codi tècnic de la edificació CTE

El CTE és la normativa que s’aplica en els tractaments  de la fusta. El CTE indica que la fusta que s’incorpora a una edificació i que està sotmesa a accions o carregues permanents, té de rebre un tractament en funció de la classe d’us en la que s’ubiqui l’element.  

La durabilitat d’una estructura depèn, en gran mesura, del disseny constructiu i de la durabilitat natural, encara que en alguns casos és necessari afegir un tractament.  

La fusta pot patir danys causats per agents biòtics i abiòtics. L’objectiu de la protecció preventiva de la fusta es mantindrà  amb un nivell acceptable de la provabilitat de patir danys. Els elements estructurals tenen d’estar protegits d’acord a la classe d’usos a la que pertanyen. 

 

Especialistes en la fusta

Els tractaments de la fusta els poden realitzar tècnics especialistes en tractaments amb productes protectors de la fusta, biocides, TP8, que no estan classificades com molt tòxics, ni que siguin o generin gasos, segons el R.D. 830/2010 de 25 de juny.

Els tècnics aplicadors tenen de disposar del carnet o certificat que els acrediti amb la qualificació segons els requisits que indica el Real Decret. A més a més, el certificat es valida per tot el territori espanyol. Aquest curs està homologat per la Consergeria de Sanitat i el Departament de Salut Pública. 

 

ContactA

Tel: 934280206
info@disetcontroldeplagas.com

Horari

9 h – 19 h Dill-Div

Oficines

C/Can travi, 47, local 7
08038, Barcelona

    Contacta

    Política de Privacitat

    CONTÁCTANOS